SLEDUJ!!!


Muna-brigady.pdf
Připravujeme:

3. - 5. 5. - Setkání s rodiči na Muně

Květen - červen - občasné brigády


Výzva Muna

Sbírka na opravu střechy

Dana Malcová, Rodina Hufů, rodina Možných

Kam dál

Podporují nás

Podporují nás v tomto úsilí:

- Drazí rodičové našich členů a kamarádi.

- Děkujeme za podporu stavebninám